Fashionabelt Bryllup
        Ved 5-Tiden i Gaar Eftermiddags var der stor Røre udenfor Holmens Kirke. Damer med hvidt Kort i Haanden hastede hen mod Kirkens Sideindgang, hvorigennem de forsvandt; og ved Hovedindgangen af den fuldt oplyste Kirke skaredes Mængder af Tilskuere, som interesseret betragtede de mange Køretøjer, der svingede op foran Portalen, og ud af hvilke der steg rigt paaklædte Damer og uniformerede eller dekorerede Herrer.
        Det var den unge Landbrugskandidat Bech fra Engelsholm, der holdt Bryllup med afdøde Konferensraad Reisz' Datter, Frk. Margrethe R. I god Tid ankom Brudgommen, ledsaget af sin Far, Kammerherre B., og med prisværdig Hurtighed fulgte det store Følge efter. Vi nævner Brudens Moder, Konferensraadinde Reisz, i hvidt Silke, sløret med sort og med sort Silkebesætning, Kammerherreinde Bech i lysegraat Silkebrokade, Professor Grut, Folketingsmand Grev Reventlow med Frue - i lilla Silke - og Godsejer Bang til Haraldskær, Justitssekretær Reisz fra Viborg, Operasangerinden Frk. Ida Møller, der bar et rigt pailletteret, hvidt Chiffonskostume. Kammerherre Sehested til Broholm med Frue - i sort Fløjl, besat med et kostbart sølvindvirket Fichu; endvidere Frk Suhr til Petersgaard, i hvidt Silke, tre elegante svenske Damer, Frk. Alice v. Haffner, Professorinde Kurmann, og Frk Ekstrøm, Nationalbankdirektør Knutzon, Korpslæge Knubsen, Dr. Carøe, Konsul Hoskjær, Brudgommens Broder, Cand. Bech med Frue, m. fl.
        Lidt over Kl. 5 ankom Bruden i hvidt silke og med Brudesløret oversaaet med Myrther. I Haanden bar hun en Buket blegrøde Roser. Hendes Onkel, Oberst, Kammerherre Løvenfeldt, førte hende op til det blomstersmykkede Kor, og bag hende fulgte unge Brudepiger, nemlig Frøknerne Reisz og Margrethe Bech, Ellen Wanscher, Datter af Prof. M., Ella Hansen, Datter af Censor, Etatsraad P. Hansen, Komtesse Reventlow og Frk. Fick. De unge damers Kjoler var ganske ualmindelig smukke - netop saaledes som den Slags Toiletter skal være - af lyserødt Mulk dækket med hvidt Bobinet, rigt besat med lyserøde Roser og dertil Rosenkranse på Haaret. Frøknerne Salomon Davidsen var Mestre for disse virkelig fine Ungpigekjoler.
        Saa snart de havde indtaget deres Pladser sang Koret "Det er saa yndigt at føges ad"; mellem Stemmerne hørtes Frk. Ida Møllers lyse Sopran. Skønt Frøkenen hørte med til Brudefølget, havde hun for et Øjeblik forladt sin Plads for at synge ved sin Venindes Bryllup. Ogsaa Professor Bielefeldts sympathetiske Stemme hørtes i Koret.
        Vielsen forrettedes af Provst Fenger, der i hjertelig Ord talte til de unge. Og Paulis smukke Salme "Jert Hus skal I bygge - " afsluttede Højtideligheden, hvorefter det nygifte Par modtog Slægt og Venners Lykønskninger og under Orgelbrus begav sig ud af Kirken.         Bryllupsmiddagen stod paa "Hotel Phønix". Ud paa Aftenen brød Brudeparret op og kørte til Jernbanen for at nyde de første Hvedebrødsdage i Sydtyskland.


Dette er et referat af min farmor og farfars bryllup den 19.10.1906. Referatet er fra en avis udgivet den. 20.10.1906.


Min farmor Thora Margrethe Reisz, hvis bryllup er omtalt ovenfor, var datter (adoptiv) af Corinna Løvenfeldt og Konferensråd, Dr. med. Professor ved Københavns Universitet Carl Marinus Reisz. Med til brylluppet var professorinde Kurmann fra Sverige. Af dette må jeg kunne slutte at mine oldeforældre på min fars side Corinna og Carl Marinus Reisz var venner med mine oldeforældre på min mors side Calla og Carl Curman.
Jeg kan huske at min farmor fortalte mig at hun som barn havde leget med min mormor Ingrid Sophie Carolina Curman. Min farmor havde vanskelig ved at forstå svensk og min mormor havde vanskelig ved at forstå dansk. Derfor talte de fransk sammen.


Marianne Kallesen, 100 år efter at denne begivenhed fandt sted.