Glimt fra fortidenBlandt alle mine aner finder jeg soldater. Både på min mors fædrene og mødrene side slutter anerækken med en soldat, Også blandt min fars aner finder man mange soldater. Mange krige er der udkæmpet mellem Danmark og Sverige i den periode vi kender til slægtens historie, så muligheden for at aner har kæmpet mod hinanden er sandsynlig. Gustav II Adolf faldt i slaget ved Lützen den 06.11.1632, og Kristina, 6 år gammel overtog magten, der blev udført ved en formynderregering indtil 1644, hvor Kristina blev myndig. Feltherrerne fortsatte krigen (30 års krigen). Den svenske regering sendte i 1643 general Torstenson ind i Danmark sydfra. En anden hær blev nordfra sendt ind i Skåne. Danmark tabte resulterende i freden ved Brömsebro 1645. Joen Brynielson, min forfader på Fries siden 9 led tilbage, var ved militæret under Kristina på samme tid. Hindrich Churländer, min forfader på Curman side 8 led tilbage døde 1644. Han var kornet ved Östgöta rytterne, hvor han gjorde tjeneste under Carl IX, Gustav II Adolf og Kristina. Han fik gården Tuna af Gustav II Adolf. Kalli Bundsen boede i Slesvig. Han var min mands forfader 9 led tilbage og dræbte (60 år gammel) den 17. juli 1644 en svensk rytter ved navn Nicolaj Laurenti, søn af en præst i Upssala. Tre krigeriske forfædre fra samme tid.

Præster var der mange af i Elias Fries familie.

Hans moder Sara Elisabeth Wermelin var den sidste af seks præstefruer der i lige linie i 192 år regerede i Femsjö præstegård. (fra 1645 til 1837).

Hans hustru Christina Wieslander har blandt sine forfædre 14 præster. Deraf de 7 i lige linje.

Min tip 5 oldemor Gunilla Thorsdotter mistede den 5.december 1710 sin mand Adam Jonsson Fries. I løbet af de følgende 11 måneder mistede hun tre voksne sønner, en svigersøn, en svigerdatter og ni børnebørn. Alle, undtagen hendes mand og den ene søn, døde på grund af pesten der først i 1700 tallet hærgede i Europa. I alt døde 15 af hendes allernærmeste familie.

Går jeg otte slægtsled tilbage på min mormors side (Curman) og otte slægts led tilbage på min morfars side (Fries) kan vi i begge tilfælde komme tilbage til kobbersmeden Per Arvidsson (Ekerot), der døde 1711 i Jönköping.

Tryk her og se slægtsammenfaldet
.

Elias Thoresen Fries var en kendt klokkestøber i Sverige, og mange af ham støbte klokker findes rundt om i de svenske kirker. Her billede af en kirkeklokke han støbte i 1763.