Min fars anerVallø Hovedgård
Vera og Carl Bech


Den ældst kendte forfader på min fars side er i den direkte mandlige linie tobaksfabrikant Per Jørgensen. Det er min tip 4 oldefar, dvs 7 slægtsled tilbage fra mig. Hans søn, der også var tobaksfabrikant hed Jørgen Pedersen Bech og levede fra 1743 til 1812. Her træffer vi første gang efternavnet Bech. Hans søn Jørgen Peter Bech var grosserer, skibsreder og en af stadens 32 mænd. Så kommer vi til min tipoldefar, August Villads Bech (1815-1877), og nu kommer landbruget ind i billedet. Han var godsejer og havde godserne Valbygård og Brorupgård. Han giftede sig med Margrethe Christine Rothe hvis far var kammerherre, kontraadmiral og godsejer (Tybjerg gods) Carl Adolph Rothe, og her kommer navnene Carl, Adolph og Rothe ind i familien. Rothe navnet kan på mandslinien føres tilbage til min tip 6 oldefar Zacharias Rothe (1617-1675) hvis søn var amtmand i Erdeborn og Eisleben. August Villads Bechs søn, min oldefar, var kammerherre, cand. polit. og godsejer (Engelsholm gods) Carl Adolph Rothe Bech. Hans søn, min farfar August Villads Bech forpagtede Vallø Hovedgård. Min Far er født den 16. juli 1909 på Elkjærholm ved Vester Nebel. Han overtog efter sin far forpagtningen af Vallø Hovedgård, der var et alsidigt landbrug på 237 ha. Margrethe Christine Rothes mor var Benedikte Ulfsparre de Tuxen. Hendes fædrene ophav hed de Tuxen og kan føres tilbage til rådmand Michel Seidel der døde i 1616, men også til min tip 9 oldefar (12 slægtsled tilbage) Lorenz Tuxen, sognepræst i Store Stolt, Flensborg Amt. Ved at følge linket Tuxen kan man læse om ham samt om Tucke Lorenzen Tuxen (tip 8), og om Lorenz Tuxen (tip 7). Spændende læsning om Lorenz Tuxen, Nordsjællands Gøngehøvding, finder du på linket "En kort beretning om Lorenz Tuxen" . De to grene fra Seidel og Tuxen forenes da min tip 4 oldefar, generalmajor Christian Fries Møller i 1741 gifter sig med en fra linien. Han blev i 1749 adlet for sin indsats som spion mod Rusland. Deres barnebarn giftede sig med Charlotte Elisabeth von Klingfeldt, hvis aner på faderens side går tilbage til en svensk præstefamilie, og på moderens side også til en svensker, Erik Hans friherre Ulfsparre til Wustrow. Min Far var major af reserven i Livgarden. Her finder du et link til Carl Bech´s aner
Hvis du vil se det som anetavle, så tryk på dette link.


Under Carl Adolph Reiz Bechs anetavle kan du læse mere om min mor ved under ægteskab at trykke på Vera Beeh.